ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ
03/03/2021
23/02/2021
23/02/2021
11/10/2019
14/06/2018
16/06/2017
 
NEWLETTER
Συμπληρώστε το email σας για να εγγραφείτε στο Newsletter.

 
 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
16.06.2020:  ASCO 2020 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

1. Συμπληρωματική στοχευμένη θεραπεία με Osimertinib βελτιώνει την χρονική περίοδο χωρίς υποτροπή σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος που φέρουν την μετάλλαξη EGFR (ADAURA). 
Ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα πνεύμονος αρχικού σταδίου που χειρουργήθηκαν και βρέθηκε η μετάλλαξη EGFR  έλαβαν μετά την χημειοθεραπεία Osimertinib.  Η θεραπεία δόθηκε για 3 χρόνια και η ομάδα αυτή των ασθενών συγκρίθηκε με ασθενείς υπό παρακολούθηση μόνο. Στα δύο χρόνια η διαφορά στις υποτροπές ήταν πολύ μεγάλη με αποτέλεσμα η μελέτη να διακοπεί. Στα δύο χρόνια η χρονική περίοδος χωρίς υποτροπή ήταν 90% στους ασθενείς με Osimertinib και 44% σε εκείνους που πήραν placebo. Επομένως η πρακτική στους ασθενείς αυτούς άλλαξε και αυτό είναι σημαντικό νέο στην ογκολογία. Βέβαια θα περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα της συνολικής επιβίωσης που όμως θα έλθουν μετά μερικά χρόνια ωρίμανσης της μελέτης.

2. Συμπληρωματική στοχευμένη θεραπεία με Gefitinib σε ασθενείς αρχικού χειρουργηθέντος αδενοκαρκινώματος πνεύμονος.  
Παρουσιάσθηκε επικαιροποιημένη μελέτη όπου ασθενείς με αρχικό στάδιο αδενοκαρκινώματος, με EGFR μετάλλαξη, μετά το χειρουργείο έλαβαν Gefitinib και συγκρίθηκαν με την ομάδα ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Η ομάδα των ασθενών με Gefitinib είχε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την χρονική περίοδο χωρίς υποτροπή. Όσον αφορά την συνολική επιβίωση αν και η ίδια ομάδα είχε καλύτερα αριθμητικά αποτελέσματα δεν είχαν στατιστική σημαντικότητα.

3. Συνδυασμός ανοσοθεραπευτικών φαρμάκων σε πρώτης γραμμής θεραπεία στο γενικευμένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος.
Ο συνδυασμός Ipilimumab – Nivolumab σε σύγκριση με χημειοθεραπεία πλατίνας βρέθηκε πιο αποτελεσματικός σε ασθενείς με είτε PD-L-1 θετικό ή αρνητικό. Επίσης ο συνδυασμός βρέθηκε καλύτερος από το Nivolumab μόνο του. Βεβαίως η τοξικότητα του συνδυασμού ήταν μεγαλύτερη αλλά διαχειρίσημη. Έτσι σήμερα για ασθενείς με PD-L-1 αρνητικό υπάρχει ανοσοθεραπεία και ο συνδυασμός απεδείχθη επωφελής για τους ασθενείς. 

4. Ανοσοθεραπεία στον μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος.
Στο φετινό ASCO ο συνδυασμός Pembrolizumab με χημειοθεραπεία πλατίνας έδωσε υπέρτερα αποτελέσματα σε σχέση με την χημειοθεραπεία μόνη της. Έτσι το Pembrolizumab προστέθηκε στα άλλα ανοσοθεραπευτικά φάρμακα Durvalumab και Atezolizumab που έχουν δώσει όφελος στους ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος που είναι εκτεταμένος.   

5. Τελικά αποτελέσματα του συνδυασμού Durvalumab και χημειοθεραπείας σε μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος (CASPIAN).
Η επιβίωση στους 24 μήνες της γνωστής μελέτης έδειξε συνολική επιβίωση 22.2% vs 14% υπέρ των ασθενών που έλαβαν το συνδυασμό Durvalumab και πλατίνα με ετοποσίδη. Η προσθήκη Tremelimumab δεν πρόσθεσε όφελος στους ασθενείς.
 
6. Στερεοτακτική ακτινοβολία και ΤΚΙ αναστολείς.
Η χρησιμοποίηση στερεοτακτικής ακτινοβολίας σε συνδυασμό με ΤΚΙ αναστολείς σε ολιγομεταστατική νόσο έχει ουσιαστικό όφελος για ασθενείς με γενικευμένο αδενοκαρκίνωμα πνεύμονος. Το όφελος περιλάμβανε και την συνολική επιβίωση. Οι μεταστάσεις που ακτινοβολήθηκαν ήταν λιγότερες των 5. Οι περισσότεροι ασθενείς είχαν 1 – 2 μεταστάσεις. Όσον αφορά τις παρενέργειες, η πνευμονίτιδα ήταν πιο συχνή στην ομάδα που έλαβε στερεοτακτική ακτινοβολία.