ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ
03/03/2021
23/02/2021
23/02/2021
11/10/2019
14/06/2018
16/06/2017
 
NEWLETTER
Συμπληρώστε το email σας για να εγγραφείτε στο Newsletter.

 
 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
14.10.2016:  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ESMO 2016

Καρκίνος Κεφαλής – Τραχήλου
Σε ασθενείς με καρκίνο λάρυγγα, στόματος, οροφάρυγγα που υποτροπίασε μετά από αρχική χημειοθεραπεία και ακτινοβολία χορηγήθηκε Nivolumab . Οι ασθενείς κατέγραψαν τα συμπτώματά τους που συγκρίθηκαν με τα συμπτώματα άλλων ασθενών που έπαιρναν χημειοθεραπεία. 
Βρέθηκε ότι οι ασθενείς με το Nivolumab είχαν καλύτερη πορεία, πιο ποιοτική με λιγότερα συμπτώματα. 

Γυναικολογικός καρκίνος
Niraparib είναι PARP αναστολέας. Δοκιμάσθηκε σε γυναίκες με καρκίνο ωοθηκών που είχαν υποτροπιάσει μετά από επιτυχημένη θεραπεία με βάση την πλατίνα.
Το Niraparib χορηγήθηκε με την χημειοθεραπεία και στην συνέχεια σαν συντήρηση. Αποδείχθηκε αποτελεσματικό βελτιώνοντας το χρονικό διάστημα χωρίς υποτροπή. Το αποτέλεσμα αυτό επετεύχθη ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη των γονιδίων BRCA1 και BRCA2.

Καρκίνος πνεύμονος 
Σε ασθενείς με γενικευμένο καρκίνο πνεύμονος το Pembrolizumab δοκιμάσθηκε σε σύγκριση με την χημειοθεραπεία βασισμένη στην πλατίνα. Οι ασθενείς που πήραν τα φάρμακα έπρεπε να έχουν έντονη παρουσία του PD-L1 στον καρκίνο τους που αναζητήθηκε στην βιοψία. Στην συγκεκριμένη ομάδα ασθενών που ήταν και η πρώτη τους θεραπεία, το Pembrolizumab αποδείχθηκε υπέρτερο της χημειοθεραπείας και στην επιμήκυνση της ζωής και στο χρονικό διάστημα χωρίς καρκίνο.
Επίσης το Pembrolizumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία συγκρίθηκε με χημειοθεραπεία μόνη της. Ο συνδυασμός απεδείχθη υπέρτερος στους ασθενείς με καρκίνο πνεύμονος. 
Το Atezolizumab δοκιμάσθηκε σε σύγκριση με το Docetaxel σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος που είχαν λάβει αρχικά χημειοθεραπεία και είχαν υποτροπιάσει. Το Atezolizumab βρέθηκε σημαντικά πιο αποτελεσματικό τόσο όσον αφορά την επιμήκυνση του χρόνου χωρίς εξέλιξη του καρκίνου όσο και στην συνολική επιβίωση.
Στους ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα πνεύμονος που εκφράζουν το ALK το Crizotinib είναι το φάρμακο που χορηγείται εξ αρχής. Στην επανεμφάνιση της νόσου δοκιμάσθηκε το φάρμακο Ceritinib το οποίο σε σύγκριση με την χημειοθεραπεία βρέθηκε σημαντικά καλύτερο στο να αναστείλει την εξέλιξη του καρκίνου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ότι η χημειοθεραπεία.
Το Nivolumab χορηγήθηκε σε ασθενείς με καρκίνο μη μικροκυτταρικό πνεύμονος αρχικού σταδίου δυνητικά χειρουργήσιμου. Τα αρχικά δεδομένα ήταν πολύ ενθαρρυντικά διότι το μέγεθος του όγκου μίκρυνε, το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε και η ιστολογική εξέταση έδειξε σημαντική αντικαρκινική δράση του Nivolumab στον όγκο. Η μελέτη συνεχίζεται.
Καρκίνος Ουροδόχου Κύστης   
Η ανοσοθεραπεία έχει δοκιμασθεί με επιτυχία στον καρκίνο ουροδόχου κύστης. Το Pembrolizumab χορηγήθηκε σε ασθενείς που δεν μπορούσαν να λάβουν πλατίνα. Το Pembrolizumab έδωσε σημαντικές ανταποκρίσεις ιδιαίτερα σε ασθενείς που ο καρκίνος τους είχε έκφραση PD-L1 πάνω από 10%. Το 37% των ασθενών αυτών παρουσίασε μείωση των όγκων.
Επίσης, το Nivolumab χορηγήθηκε σε ασθενείς με ουροδόχο κύστη που είχαν λάβει στο παρελθόν πλατίνα. Περίπου 20% των ασθενών ανταποκρίθηκαν και ο όγκος μειώθηκε.

Μελάνωμα
Το Ipilimumab είναι ανοσοφάρμακο που έχει προσφέρει σημαντική βελτίωση στο προχωρημένο μελάνωμα. Το Ipilimumab δοκιμάσθηκε σε πιο αρχικό στάδιο μελανώματος, που μετά το αρχικό χειρουργείο η πιθανότητα υποτροπής ήταν πολύ μεγάλη. Με παρακολούθηση πάνω από 5 χρόνια οι ασθενείς στην ομάδα αυτή υψηλού κινδύνου που έλαβαν Ipilimumab εμφάνισαν μείωση της θνησιμότητας κατά 28%.
Βέβαια η τοξικότητα του Ipilimumab είναι γνωστή. Πολλοί ασθενείς δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την θεραπεία τους. Η χρησιμότητα του φαρμάκου είναι δεδομένη και γι’αυτό η θεραπεία αυτή πρέπει να γίνεται από έμπειρους ογκολόγους.


Καρκίνος νεφρού
Το Sunitinib χορηγήθηκε για ένα χρόνο σε ασθενείς που χειρουργήθηκαν για διαυγοκυτταρικό καρκίνο νεφρού. Ο βασικός λόγος της έρευνας ήταν να μειωθούν οι περιπτώσεις επανεμφάνισης του καρκίνου είτε τοπικά είτε γενικευμένα. 
Το Sunitinib πέτυχε να επιμηκύνει το ελεύθερο νόσου χρονικό διάστημα σε σχέση με εκείνους που δεν έλαβαν το φάρμακο. Το φάρμακο Cabozantinib συγκρίθηκε με το Sunitinib σε ασθενείς που είχαν γενικευμένο καρκίνο νεφρού. Οι ασθενείς που πήραν Cabozantinib είχαν καλύτερη ανταπόκριση των όγκων τους αλλά και ο χρόνος εμφάνισης υποτροπής επιμηκύνθηκε.

Σαρκώματα
Στα σαρκώματα μαλακών μορίων μετά το χειρουργείο που είναι απαραίτητο, η πιθανότητα υποτροπής είναι μεγάλη. Αυτοί οι ασθενείς είναι υψηλού κινδύνου και η χορήγηση Ιφωσφαμίδης και Αδριαμυκίνης αμέσως μετά το χειρουργείο βοήθησε να ελαττωθεί η πιθανότητα υποτροπής του σαρκώματος αλλά και να βελτιωθεί ο συνολικός χρόνος επιβίωσης.

Καρκίνος μαστού
Σε μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ορμονοευαίσθητο καρκίνο μαστού η συγχορήγηση Ribociclib και Letrozole έδειξε 44% βελτίωση του χρόνου που μεσολαβεί μέχρι την επιδείνωση της νόσου. Ο συνδυασμός απεδείχθη ιδιαίτερα φιλικός για τους ασθενείς χωρίς πολλές παρενέργειες.
Επίσης το Faslodex σε σχέση με το Anastrazole έδωσε καλύτερα αποτελέσματα στις ορμονοευαίσθητες μεταεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με καρκίνο μαστού.