ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ
03/03/2021
23/02/2021
23/02/2021
11/10/2019
14/06/2018
16/06/2017
 
NEWLETTER
Συμπληρώστε το email σας για να εγγραφείτε στο Newsletter.

 
 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
09.07.2013:  ASCO 2013

Οι πλέον αξιοσημείωτες ανακοινώσεις που έγιναν στο πρόσφατο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας και που θα έχουν επιπτώσεις στην αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο είναι οι εξής: 
• Γυναίκες με καρκίνο μαστού ορμονικά εξαρτώμενο λαμβάνουν το φάρμακο Ταμοξιφαίνη στην συμπληρωματική θεραπεία για 5 χρόνια. Η συνέχιση της χορήγησης του φαρμάκου αυτού για 10 χρόνια αποδείχθηκε χρήσιμη και επωφελής σύμφωνα με τις μελέτες ATLAS και aTTom. Η βελτίωση των γυναικών έγινε χωρίς ουσιαστική τοξικότητα.
• Σε ασθενείς με καρκίνο της γαστροοισοφαγικής συμβολής, που έχουν υποτροπιάσει μετά την πρώτη θεραπεία, η χορήγηση Δοσεταξέλης μπορεί να επιφέρει νέα ύφεση της αρρώστιας. Το φάρμακο αυτό βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών με τον συγκεκριμένο καρκίνο και επιμηκύνει την ζωή τους.
• Ιπιλιμουμαμπ είναι ένα φάρμακο νέας γενιάς που χρησιμοποιείται στο γενικευμένο μελάνωμα με σημαντική επιτυχία. Το φάρμακο έχει δυνατότητα μακράς επιβίωσης για αρκετούς ασθενείς και μάλιστα είναι σχετικά αποτελεσματικό όταν επαναχρησιμοποιηθεί μετά την επανεμφάνιση του μελανώματος. Είναι φάρμακο σχετικά ασφαλές και χορηγείται και στους ηλικιωμένους.
• Ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί για καρκίνο όρχεων εκ γεννητικών κυττάρων είτε της μορφής σεμινώματος ή μη σεμινώματος σε αρχικό στάδιο Ι μπορεί να ιαθούν χωρίς χημειοθεραπεία στις περισσότερες περιπτώσεις. Χρειάζεται συζήτηση με τον γιατρό τους και στενή παρακολούθηση.
• Σε προχωρημένες μορφές καρκίνου με οστικές μεταστάσεις που υπάρχει έντονος πόνος η χρήσης μιας μοναδικής ακτινοβολίας στο σημείο του οστικού πόνου είναι ωφέλιμη, παρηγορητική, αναλγητική θεραπεία με ελάχιστη ταλαιπωρία του ασθενούς.
• Ασθενείς με λέμφωμα ή καρκίνο που έχουν συγχρόνως τον ιό της ηπατίτιδος Β πρέπει να λαμβάνουν αντι-ιική θεραπεία προληπτική για την μη επαναδραστηριοποίηση του ιού της ηπατίτιδος πριν λάβουν χημειοθεραπεία. Το φάρμακο Εντεκαβιλ φαίνεται να υπερτερεί του Λαμιβουντίν αν και είναι ακριβότερο.
• Η νευροπάθεια που προκαλείται από το φάρμακο Οξαλιπλατίνη εξακολουθεί να παραμένει δισεπίλυτο πρόβλημα. Η χορήγηση ασβεστίου ή μαγνησίου δεν φαίνεται να βελτιώνουν ή να προλαμβάνουν την παρενέργεια αυτή.
• Το φάρμακο Σοραφενίμπ βελτίωσε το διάστημα ύφεσης του καρκίνου του θυρεοειδούς στους ασθενείς που ήταν ανθεκτικοί στην χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου.
• Η συνήθης πρακτική στην χειρουργική του καρκίνου του μαστού είναι η αφαίρεση των μασχαλιαίων λεμφαδένων μετά την διαπίστωση ότι ο φρουρός λεμφαδένας είναι διηθημένος. Η μελέτη AMAROS έδειξε ότι και χωρίς αφαίρεση των λεμφαδένων αλλά με ακτινοβόλησή τους, τα αποτελέσματα είναι εφάμιλλα και μάλιστα με μειωμένο κίνδυνο λεμφοιδήματος.
• Στο μελάνωμα που έχει γενικευθεί η σύγχρονη χορήγηση των καινοτόμων φαρμάκων Νιβολσομαμπ και Ιπιλιμουμαμπ σε μικρό αριθμό ασθενών έδειξε σημαντική γρήγορη και διατηρητέα μείωση των βλαβών.
• Στον γενικευμένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, η χημειοθεραπεία είναι η θεραπεία εκλογής. Φαίνεται ότι η προσθήκη Μπεβασιζουμαμπ, ενός αντιαγγειογενετικού φαρμάκου αυξάνει την ωφέλεια στις γυναίκες με τον συγκεκριμένο καρκίνο.