ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ
03/03/2021
23/02/2021
23/02/2021
11/10/2019
14/06/2018
16/06/2017
 
NEWLETTER
Συμπληρώστε το email σας για να εγγραφείτε στο Newsletter.

 
 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
22.02.2012:  POSTGRADUATE COURSE IN ONCOLOGY HYGEIA - CAMBRIDGE

Day 1 (Friday 06/04/2012)


Co-ordinator: P. Kosmidis
09.00-09.30   Registration – Introduction


09.30-10.0    Lecture 1  Multidisciplinarity
Chairman: P. Kosmidis

Multidisciplinary approach of the patient with cancer
A. Poulis

10.00-10.30    Lecture 2  Staging
    Chairman: P. Kosmidis
            
The importance of staging
K. Papadimitriou

10.30-11.0    Lecture 3  Genetics    
    Chairman: P. Kosmidis
    
Assessment and management of inherited cancer susceptibility
G. Lypas

11.00-11.30   Break

11.30-12.30    Session 1: Cancer biology
Chairman: L. Florentin

Cancer Cell: which are the main characteristics  
G. Mountzios

Carcinogenesis: a multistep process  
E. Kirkinezos

Cancer cell receptors
F. Stavridi

12.30-14.00   Session 2: Principles of therapy
Chairman: G.Aravantinos

Basic principles of Surgical Oncology  
D. Tsiftsis

Basic principles of Radiation therapy
D. Katsohi

Chemotherapy – hormonal treatment
V. Barbounis

The value of targeted treatment
M. Nikolaidou


14.00-14.30   Light lunch

14.30-16.0    Session 3: Lung Cancer –Early  
Chairman: K. Iliadis

Non-Small Cell Lung Cancer
Early stage
1)    Epidemiology
D. Stamatopoulos

2)    Molecular Oncology
G. Mountzios
3)    Surgery: who is the candidate
A.    Krassas

4)    Adjuvant treatment: when and how
N. Tsoukalas


16.00-17.0    Session 4: Lung Cancer – advanced
Chairman: G. Koumakis

Non-Small Cell Lung Cancer
Advanced disease
1)    Molecular treatment
N. Alevizopoulos

2)    Chemotherapy
N. Pistamaltzian

3)    Combined chemoradiotherapy
G. Pisakas


    


Day 2 (Saturday 07/04/2012)

09.00-10.00      Session 1: Radiology
Chairman: I. Andreou

PET-CT SCAN
V. Prassopoulos

Evaluation of Response
A.    Roussakis

What is the right test for each cancer
D. Kehagias

10.00-11.00      Session 2: Ovarian Cancer
Chairman: A. Petounis

Ovarian cancer
Early diagnosis in high risk groups
        G. Zacharopoulos

Optimal surgery. When
S. Fotiou

Chemotherapy
A. Petounis

11.00-11.30   Break

11.30-13.00  Session 3: Breast Cancer early
Chairman: E. Razi

Breast cancer
A case for early disease
Panel: 1. Breast surgeon
   H. Faliakou

             2. Pathologist
    D. Papaioannou

              3. Medical Oncologist
    S. Labropoulos

              4. Radiation therapist
    K. Dardoufas


13.00-14.00  Session 4: Breast Cancer advanced
          Chairman: A. Alexopoulos

           Breast cancer
           A case for advanced disease
           Panel: 1. Medical Oncologist
   G. Lypas

                     2. Radiation therapist
   S. Kosmidi      


14.00-14.30   Light lunch


14.30-16.00   Session 5: Prostate
Chairman: C. Bakogiannis

Prostatic cancer
                        1.The value of screening male population
    I. Davillas

         2. When operation is the preferable option
    G. Alivizatos

        3. Alternative radical treatment with radiotherapy
    K. Dardoufas

4. Medical treatment in advanced disease. Any progress?
    C. Bakogiannis


Day 3 (Sunday 08/04/2012)10.00-11.30  Session 1: Colorectal Cancer
Chairman: I. Athanasiadis

What information do we need to decide how to treat early and advanced colorectal cancer
Molecular Pathology
I. Athanasiadis

Surgery
C. Pisiotis

Radiotherapy
D. Katsohi

Medical treatment
I. Athanasiadis – A. Nicolaidou

11.30-12.00   Break


12.00-12.30   Lecture 1 Survivorship
Chairman: M. Katsikas

          Survivorship: a success with scepticism
          F. Matsouka


12.30-13.30  Session 2: Melanoma
          Chairman: D. Bafaloukos

          Melanoma
-    Nevus and melanoma. The real relationship
A.    Katsampas

-    Surgery: The state of the art
P. Koniaris

-    Medical treatments. New hopes for early and advanced disease
M. Karamouzis


13.30-14.00  Diplomas