ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ
11/10/2019
14/06/2018
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
14/10/2016
 
NEWLETTER
Συμπληρώστε το email σας για να εγγραφείτε στο Newsletter.

 
 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
  ΑΡΧΙΚΗ » ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ » ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ » ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
13.04.2010:  Διάφορες δραστηριότητες

Διάφορες δραστηριότητες

 Συμμετoχή  κατά καιρούς στην Επιτροπή Ογκολογίας του ΚΕΣΥ (μέχρι και τέλους 2002)

 Συμμετοχή στη συνδιοργάνωση προγράμματος κατάρτισης γιατρών , νοσηλευτών , ψυχολόγων,  κοινωνικών λειτουργών  για την φροντίδα παιδιών με καρκίνο στο σπίτι –Πρόγραμμα Ευρώπη κατά του καρκίνου ,1992-93

 Συμμετοχή στο αίτημα για άδεια σκοπιμότητας δημιουργίας στο Νοσοκομείο Παίδων «Α. Κυριακού» Ακτινοθεραπευτικού τμήματος για παιδιά

 Κατά το παρελθόν αντιπρόεδρος και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Παιδιατρικής Αιματολογίας -Ογκολογίας

 Επίτιμο μέλος του συλλόγου φίλων παιδιών με καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ

 Τακτικό μέλος της τριμελούς Επιτροπής Ειδικότητας Παιδιατρικής

 Αναπληρώτρια Συμβουλίου Αξιολόγησης Διευθυντών Ιατρών ΕΣΥ για την Παιδιατρική

 Ανάθεση υπευθυνότητας από την Ελληνική Εταιρία Παιδιατρικής Αιματολογίας –Ογκολογίας  της ομάδας της Οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας με συμμετοχή των  5 από τα 6 παιδιατρικά Ογκολογικά τμήματα και υπευθυνότητας στο πρόγραμμα καταγραφής παιδιών με καρκίνο (registry)

 Συμμετοχή του τμήματος στα πρωτόκολα της Διεθνούς εταιρίας Παιδιατρικής Ογκολογίας (SIOP) για το νεφροβλάστωμα , ηπατοβλάστωμα , νευροβλάστωμα στάδιο 4 και σάρκωμα Ewing

 Συμμετοχή του τμήματος στο διεθνές ερευνητικό πρωτόκολο για αντιμετώπιση ανθεκτικών όγκων